các cuộc chiến

sẽ còn cập nhật thêm trong tương lai

chiến dịch ở Ý (1796-1797) – Chiến thắng liên tiếp

Viễn chinh Ai Cập (1798) – Chiếm đảo Malta